Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Bezpieczeństwo miejsca pracy

Wprowadzenie do autonomicznych robotów mobilnych (AMR – Autonomous Mobile Robots)

Wyzwaniem dla wielu firm jest konsekwentne utrzymywanie bezpiecznego miejsca pracy bez tworzenia ograniczeń dla produktywności oraz innowacyjnych wdrożeń. Sam charakter AMR i procesów związanych z projektowaniem wysoko funkcjonującego systemu zabezpieczeń oznaczają identyfikację zagrożeń i znalezienie rozwiązań zapewniających ludziom bezpieczeństwo i produktywność.

Producent, integrator i właściciel AMR: jakie są Twoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa?

Dowiedz się, w jaki sposób oceny ryzyka i standardy bezpieczeństwa pomagają zapewnić bezpieczeństwo ludziom

Przenoszenie materiałów nie musi być ryzykowne. Oceny ryzyka, standardy bezpieczeństwa, technologia i branie odpowiedzialności za bezpieczeństwo przyczyniają się bezpośrednio do eliminacji ryzyka w miejscu pracy. Od wzrostu zysków i zwiększonej wydajności po bardziej pewnych siebie pracowników

Na producencie, integratorze i właścicielu AMR spoczywa ważna odpowiedzialność za zapewnienie, że system AMR jest dobrze zaprojektowany, a jego podstawą jest bezpieczeństwo.

 • Producent AMR: wykorzystuje wiedzę na temat swoich robotów, oprogramowania do kontroli floty, norm bezpieczeństwa i zgodności.
 • Integrator AMR: wykorzystuje swoją wiedzę na temat projektowania bezpiecznego systemu AMR.
 • Właściciel AMR: wykorzystuje swoją wiedzę na temat ich operacji, nieodłącznych zagrożeń, okresowych przeglądów, wymagań dotyczących ładunku i obaw pracowników.

Pracując razem i dzieląc się wiedzą, każdy odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy, w którym ludzie i roboty mogą pracować obok siebie.

Normy i przepisy bezpieczeństwa mają znaczenie.

Istnieją dwa rodzaje wymagań i norm bezpieczeństwa AMR, które są kluczowe dla stworzenia bezpieczniejszego miejsca pracy:

 1. Normy prawne określone przez OSHA w USA Normy te są obowiązkowe i muszą być przestrzegane przez prawo.
 2. Normy branżowe zdefiniowane przez organizacje w celu poprawy wymagań bezpieczeństwa AMR. Chociaż normy te są dobrowolne, w najlepszym interesie producenta robota, integratora i właściciela jest przestrzeganie ich.

Dwie nowe normy zostały wydane w celu spełnienia norm bezpieczeństwa i wymagań dotyczących AMR:

 • ISO 3691-4 została opublikowana w lutym 2020 roku. Określa ona wymagania bezpieczeństwa i sposoby ich weryfikacji dla bezzałogowych wózków widłowych i ich systemów. Bezzałogowe wózki przemysłowe (ciężarówki z ISO 5053-1) mogą być również określane jako: zautomatyzowane pojazdy kierowane, autonomiczne roboty mobilne, boty, zautomatyzowane wózki kierowane, holowniki tunelowe, wózki pod wózki itp.
 • ANSI / RIA R15.08 został opublikowany w styczniu 2021 r. Zawiera wymagania techniczne dotyczące projektowania przemysłowych robotów mobilnych w celu wspierania bezpieczeństwa osób pracujących w ich pobliżu. Podstawowym odbiorcą R15.08 część 1 są producenci robotów mobilnych. Jednak integratorzy i właściciele również powinni znać te wymagania. Bardziej szczegółowe wymagania dla integratorów i właścicieli zostaną określone w R15.08 części 2 i 3.

Dla bezpieczeństwa w miejscu pracy istotne jest, aby producenci, integratorzy i właściciele przeczytali i przestrzegali tych norm bezpieczeństwa. Wyraźnie spoczywa na producencie, integratorze i właścicielu robota, aby przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka, przeprowadzić należytą staranność w zakresie standardów bezpieczeństwa oraz zaprojektować, obsługiwać i utrzymywać bezpieczne systemy AMR i bezpieczne miejsce pracy.

Eksperci ds. Bezpieczeństwa i aplikacji AutoGuide mogą pomóc w zrozumieniu standardów bezpieczeństwa, zdefiniowaniu najlepszych praktyk w zakresie oceny ryzyka oraz w ocenie bezpieczeństwa całego systemu AMR.

Ewaluacja Ryzyka

Producent, integrator i właściciel są wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo i za zapewnienie dokładnych ocen ryzyka, a projekt systemu jest zoptymalizowany pod kątem bezpieczeństwa w oparciu o wyniki oceny ryzyka.

 • Zidentyfikuj zagrożenia i czynniki ryzyka, które mogą potencjalnie spowodować szkody (identyfikacja zagrożeń).
 • Analizuj ryzyko związane z tym zagrożeniem (analiza ryzyka i ocena ryzyka).
 • Określić odpowiednie sposoby eliminacji zagrożenia lub kontroli ryzyka, gdy zagrożenia nie można wyeliminować (kontrola ryzyka).

Jako właściciel robota proces oceny ryzyka daje Ci pewność i pewność, że Twój system AMR jest dobrze zaprojektowany, aby kontrolować i eliminować ryzyko.

Na przykład integrator może zastosować proces oceny ryzyka, który identyfikuje określone ryzyka, a następnie ocenia je w skali od niskiego do wysokiego pod względem wagi, częstotliwości i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Następnie opracowują architekturę rozwiązania i plan wdrożenia, aby w miarę możliwości wyeliminować i zminimalizować te zagrożenia, aby projektowany system był jak najbardziej bezpieczny.

Dokładny przegląd operacji określa, w jaki sposób system AMR może pomóc, poziom wydajności wymagany od systemu AMR oraz sposób, w jaki roboty muszą działać w systemie.

Gdy ryzyko zostanie zidentyfikowane we wdrożeniu, użyj środków zaradczych, aby znaleźć sposoby na zmniejszenie dotkliwości, częstotliwości i prawdopodobieństwa ryzyka. Na przykład może to obejmować dostosowanie prędkości robota, zwiększenie wymowy lub dodanie osłon lub oznaczeń podłogowych w celu wyeliminowania prawdopodobieństwa i częstotliwości ryzyka.

Oceny ryzyka są zbiorową odpowiedzialnością. Producent robota, integrator i właściciel powinni współpracować w celu zdefiniowania list kontrolnych oceny ryzyka, procesów łagodzenia skutków oraz dobrze zaprojektowanego systemu AMR. Każda rola ma unikalne spojrzenie na bezpieczeństwo, ryzyko, możliwości oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i ogólne operacje.

Producent AMR: Jakie są Twoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa?

Producent AMR jest zobowiązany by projektować i budować AMR zgodnie z najnowszymi normami OSHA i branżowymi. Bezpieczeństwo zaczyna się od projektowania robotów i możliwości oprogramowania do sterowania flotą.

Integrator, właściciel i pracownicy oczekują, że producent AMR zbuduje robota wykorzystującego najnowsze technologie bezpieczeństwa i wykrywania, w tym:

 • Czujniki do wykrywania przeszkód, takie jak skanery LiDAR oraz funkcje jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM).
 • Enkodery prędkości silnika są używane do wykrywania nadmiernej prędkości i bezpiecznego sposobu monitorowania prędkości robota, zapewniając, że nie przekracza ona określonych ograniczeń prędkości.
 • Wbudowany kontroler bezpieczeństwa, który zarządza decyzjami robotów podczas poruszania się po obiekcie i zmusza robota do zatrzymania się w przypadku wykrycia przeszkody. Na przykład osoba stojąca na drodze robota.
 • Światła ostrzegawcze i alerty dźwiękowe ostrzegające ludzi o obecności robota i wskazujące na zmiany w zachowaniu. Na przykład ogłaszanie zbliżania się do obszaru dokowania i przejście do funkcji podnoszenia lub użycie kierunkowskazów do wskazania zmiany kierunku.
 • Przyciski zatrzymania awaryjnego, które umożliwiają ludziom naciśnięcie przycisku i natychmiastowe zatrzymanie robota lub zapobiegają przemieszczaniu się robota w przypadku niezamierzonego uruchomienia, gdyby było to konieczne.
 • Certyfikat CE dla robotów sprzedawanych w Europie.
 • Oprogramowanie do kontroli floty, które odwzorowuje obiekt, identyfikuje skrzyżowania i przejścia oraz komunikuje się z robotami, gdy poruszają się one po wcześniej zdefiniowanych ścieżkach.

Integrator AMR: Jakie są Twoje obowiązki?

Integrator jest odpowiedzialny za ocenę całego miejsca pracy pod kątem bezpiecznego stosowania środków AMR oraz zaprojektowanie systemu AMR.

Ta rola wymaga od integratora przeglądu i zrozumienia każdego aspektu operacji, od ograniczeń strukturalnych i zachowań pracowników, po sposób wykorzystania AMR.

Proces oceny ryzyka musi obejmować ocenę:

 • AMR; Czy AMR są bezpieczne? Czy mają wymagane funkcje i systemy bezpieczeństwa?
 • Środowisko. Jak duże są drzwi? Gdzie są skrzyżowania i jak bardzo są zajęte? Gdzie i jak często ludzie i roboty poruszają się po tym samym obszarze? Jaka jest powierzchnia podłogi?
 • Obszary transferu ładunku. Gdzie i jak transportowane są paczki? Jakie jest położenie regałów, których roboty będą używać do wybierania i umieszczania? Gdzie będą przenoszone obciążenia? Czy ładunki są stabilne?
 • Inny sprzęt do transportu materiałów. Czy używany jest inny sprzęt? Jak jest kontrolowany i obsługiwany ten sprzęt? Jak środki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe współdziałają z tym sprzętem?
 • Jakie są maksymalne okresy wydajności? Jak ludzie poruszają się w środowisku? W jaki sposób ludzie wchodzą obecnie w interakcję z maszynami i sprzętem?

Ocena ryzyka daje wszystkim pewność, że AMR mogą reagować i reagować na nieoczekiwane osoby lub inne przeszkody na ich drodze. Podczas oceny ryzyka zastanów się, w jaki sposób środowisko może najlepiej wspierać ludzi i roboty, które koncentrują się na swojej pracy. AMR są zaprojektowane tak, aby być bezpieczne, ale to dopiero pierwszy krok w tworzeniu bezpiecznego miejsca pracy. Integrator musi w pełni zrozumieć środowisko i oczekiwania dotyczące AMR przy projektowaniu ogólnego systemu bezpieczeństwa.

Właściciel AMR: Jakie są Twoje obowiązki?

Właściciel AMR jest odpowiedzialny za zakup bezpiecznych robotów i ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Właściciel powinien współpracować z integratorem podczas procesu oceny ryzyka, aby zapewnić prawidłową ocenę i zrozumienie środowiska.

Jeśli właściciel jest jednocześnie integratorem, musi przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka przed zaprojektowaniem systemu AMR i wdrożeniem AMR. Bardzo ważne jest, aby właściciel, działając jako integrator, nie przyjmował założeń dotyczących środowiska, ponieważ jest zanurzony w codziennej działalności.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy, właściciel AMR jest odpowiedzialny za:

 • Kupowanie bezpiecznych systemów AMR zgodnych z najnowszymi standardami OSHA i branżowymi.
 • Zdefiniowanie bezpiecznych i funkcjonalnych tras AMR oraz upewnienie się, że trasy te uwzględniają wszelkie przeszkody i osoby, z którymi może dojść do interakcji.
 • Bycie na bieżąco ze zmianami w środowisku, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo AMR w przestrzeni. Na przykład, jeśli regały zostaną przesunięte lub zostaną dodane przedłużenia, należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby upewnić się, że wszystkie trasy są wolne od zagrożeń i przeszkód.
 • Zapewnienie stabilności ładunku, upewnienie się, że przenoszony materiał jest bezpieczny i stabilny, aby AMR działały prawidłowo i bezpiecznie.
 • Utrzymuj podłoże w dobrym stanie, aby roboty miały odpowiednią przyczepność do bezpiecznego zatrzymywania się i poruszania. Należy mieć świadomość i zapobiegać problemom, takim jak mokre powierzchnie podłóg, gruz lub przeszkody blokujące trasy AMR.
 • Bądź na bieżąco z lokalnymi, stanowymi, powiatowymi, OSHA i standardami branżowymi oraz z wpływem na system AMR. Zapoznaj się z najnowszymi standardami branżowymi i skorzystaj z wytycznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Często pomijanym aspektem bezpieczeństwa w miejscu pracy jest świadomość i zaufanie pracowników do AMR. Właściciel robota powinien być proaktywny w komunikowaniu się z pracownikami, jak działają AMR, wyjaśniając systemy kontroli bezpieczeństwa i podkreślając, jak AMR eliminują powtarzające się, obciążające i niebezpieczne czynności z dnia pracy pracowników.

 AMR i Twoje bezpieczne operacje

Czas na nowe statystyki, które podkreślą zmniejszenie liczby obrażeń, wypadków i zgonów w miejscu pracy. Projektując i inwestując w bezpieczne środki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, przestrzegając standardów branżowych i protokołów oceny ryzyka oraz edukując pracowników, może nastąpić zmiana.

Data publikacji: 23 września 2021