NCBR

[parter] Automatyzacja za unijne pieniądze – od czego zacząć

Robotyzacja i automatyzacja stanowią duże wyzwanie dla firm, a jednocześnie oferują wiele korzyści. Unijne dotacje pozwalają rozpocząć transformacje cyfrową firmy przy znacząco mniejszym ryzyku finansowym.

Robotyzacja zaczyna się od intralogistyki

Własne obserwacje i zewnętrzne raporty potwierdzają, że robotyzacja to już nie tyle nowy trend, co standard wpisujący się w ideę Przemysłu 4.0. Już w 2021 r. na każde 10 tysięcy zatrudnionych w polskim przemyśle pracowników przypadały 63 roboty. Dużo? Niekoniecznie, bo ten sam wskaźnik wynosi odpowiednio 397 w Niemczech, 168 w Czechach i 143 na Słowacji). Natomiast na świecie liczba robotów przemysłowych na świecie przekroczyła już 3,5 mln sztuk (najwięcej wdrożono ich w Azji). Dane te pochodzą z raportu World Robotics 2022, przygotowanego przez International Federation of Robotics (IFR).

Dane z raportu wiele też mówią o tym, jakie strategię przyjmują firmy w obszarze robotyzacji. Najwięcej wdrożeń, bo aż 23% wszystkich realizowanych jest w obszarze handlingu, czyli transportowania i obsługi towaru. To więcej niż 3 kolejne obszary stosowania robotów razem wzięte. Raport IFR wskazuje, że poza transportem popularne zastosowania robotów to np. spawanie (9,6%), montaż (6,2%), roboty specjalistyczne do produkcji towarów wrażliwych na zanieczyszczenia (3,2%). Wynika to z faktu, że element transportu wewnętrznego jest wspólną cechą niemal każdej działalności produkcyjno-magazynowej. Zazwyczaj procesy wewnętrznej logistyki są pierwszymi, w których firmy decydują się na innowacje. Powodów wyboru właśnie takiego kierunku na początek robotyzacji jest więcej:

 • Satysfakcjonujący zwrot z inwestycji, autonomiczne pojazdy do transportu wewnętrznego zwracają się już w okresie 2-3 lat
 • Szereg korzyści pośrednich takich jak: stabilizacja i przewidywalność procesu, uodpornienie firmy na wahania kadrowe czy ograniczenia wynikające z pandemii;
 • Roboty ambasadorami robotyzacji w firmie. To jedna z korzyści, o której poinformowali sami klienci. Z racji tego, że roboty najczęściej transportują ładunki między produkcją a magazynem to są doskonale widoczne dla całości zespołu. 
 • Skalowalność. Po wprowadzeniu automatyzacji transportu, istnieje możliwość stopniowego rozbudowywania systemu o nowe funkcjonalności i procesy, co pozwala firmie dostosować się do ewolucji jej potrzeb.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego. Automatyzacja transportu wewnętrznego pozwala pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, które wymagają kreatywności i umiejętności, co w efekcie zwiększa ich wydajność i satysfakcję.
 • Poprawa jakości. Automatyzacja transportu wewnętrznego minimalizuje ryzyko ludzkich błędów, które mogą wystąpić w procesie ręcznego transportu, co prowadzi do poprawy jakości dostaw i obsługi klienta.

Obawy związane z robotyzacją procesów

Mimo, że ilość robotów w firmach rośnie to nadal wiele z nich ma wątpliwości.

– Przedsiębiorcy wiedzą jaki jest trend i większość z nich analizuje potencjalne możliwości automatyzacji i robotyzacji. W naszej ocenie najwięcej obaw dotyczy kosztów i braku wiedzy, czego dokładnie można oczekiwać od nowych technologii. Mamy jednak szereg narzędzi by właściwie się do takiego wdrożenia przygotować i sprawdzić czy będzie dla nas opłacalne. Narzędzia analityczne, wirtualne odwzorowanie fabryki czy w końcu wdrożenia pilotażowe pozwalają bardzo rzetelnie określi czas zwrotu z inwestycji i zakres prac, jaki są w stanie zrealizować roboty – ocenia Bogumił Zięba, CEO Inovatica AGV.

Główne powody, dlaczego cyfryzacja i automatyzacja uważane są za trudne tematy:

 1. Koszty: Wprowadzenie technologii cyfrowych i automatyzacji często wymaga znacznego nakładu finansowego. Inwestycje w sprzęt, oprogramowanie, szkolenia pracowników i utrzymanie systemów mogą być kosztowne, zwłaszcza dla mniejszych firm.
 2. Szkolenie personelu: Przeprowadzenie procesu cyfryzacji i automatyzacji wymaga, aby pracownicy zdobyli nowe umiejętności i nauczyli się obsługiwać nowe narzędzia. To może być czasochłonne i wymagać dodatkowego wysiłku od zespołu.
 3. Integracja z istniejącymi systemami: Wiele firm działa już na podstawie funkcjonujących systemów, które mogą być niekompatybilne z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi. Integracja nowych technologii z istniejącymi może stanowić trudność.
 4. Opór ze strony pracowników: Niektórzy pracownicy mogą obawiać się, że automatyzacja spowoduje utratę miejsc pracy lub że będą musieli się zmagać z nowymi wymaganiami technologicznymi, co może wywoływać opór wobec zmian.
 5. Bezpieczeństwo danych: Przechowywanie danych w cyfrowej formie niesie za sobą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych, co może prowadzić do wycieku informacji i naruszenia prywatności klientów.

– Zawsze poważnie traktujemy argumenty podnoszone przez firmy zainteresowane wstępnie naszymi produktami. Warto krok po kroku się do nich odnieść. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są zawsze priorytetem. Dotyczy to nie tylko bezpieczeństwa ludzi i towaru, ale również przetwarzanych danych. Odnośnie kosztów to porównując samą cenę zakupu np. klasycznego wózka widłowego i jego autonomicznego odpowiednika to innowacyjne rozwiązanie na pewno będzie droższe. Ale gdy porównamy całkowity koszt użytkowania obu pojazdów w czasie, uwzględnimy wynagrodzenia operatorów i pozostałe koszty to okaże się, że pojazdy roboty są po prostu tańsze. Natomiast szkolenia zespołu są stałym, bardzo ważnym, elementem wdrożenia. Dedykujemy nie tylko osobom, które odpowiadają bezpośrednio za współpracę z AGV, ale wszystkim pracownikom, którzy mogą mieć z nimi styczność – mówi Piotr Anuszczyk, Marketing Director Inovatica AGV.

Robotyzacja z unijnym wsparciem

Oferta finansowa na wdrażanie robotów jest szczególnie atrakcyjna zwłaszcza teraz. Unijne dofinansowanie pozwala zminimalizować pierwsze i najważniejsze ryzyko, czyli obawę o koszty i zwrot z inwestycji. Dlatego warto skorzystać z programu Automatyzacja i Robotyzacja w MŚP Polski Wschodniej. Unijne wsparcie to:

 • Dofinansowanie do 3 000 000 pln (3 mln)
 • Wkład własny, minimum 15%

Pieniądze te można wykorzystać na:

 • Nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych.
 • Koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej.
 • Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej.
 • Nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi. Koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych,
 • Koszty usług szkoleniowych.
 • Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Z pomocą unijnego dofinansowania otrzymamy, więc nie tylko pojedyncze urządzenie, ale kompleksowy program unowocześnienia firmy. To ważne, bo robotyzacja i automatyzacja nie są jednorazowym wydarzeniem, ale kosztownym procesem. Dlatego wymagane przy aplikowaniu audyt i mapa drogowa pomogą racjonalnie planować kolejne etapy. 

Od czego zacząć przygotowania do pozyskania dotacji

Audyt technologiczny/diagnoza dojrzałości cyfrowej firmy są niezbędnym elementem aplikacji. Pozwalają one przygotować się do inwestycji w sposób bazujący na faktach. Z racji złożoności zagadnienia nawet najlepsze umiejętności prognozowania i doskonała intuicja zarządu mogą się okazać niewystarczające.

Diagnoza dojrzałości cyfrowej firmy to proces oceny i analizy, który ma na celu zrozumienie, jak zaawansowana i skuteczna jest firma w wykorzystywaniu technologii cyfrowych do realizacji swoich celów biznesowych. Oto kilka kluczowych elementów, które powinny być uwzględnione w diagnozie dojrzałości cyfrowej:

 • Analiza strategii firmy dotyczącej cyfryzacji, w tym celów, wizji, strategii wdrożenia, zasobów i budżetu przeznaczonego na cyfryzację (o ile taka istnieje).
 • Ocena używanych technologii i narzędzi cyfrowych, takich jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), oprogramowanie do zarządzania projektami, oprogramowanie do zarządzania parkiem maszynowym.
 • Analiza danych. Badanie sposobu gromadzenia, analizy i wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Automatyzacja procesów: Ocena, które procesy są zautomatyzowane, a które nadal wykonywane są ręcznie. 
 • Weryfikacja, czy systemy informatyczne w firmie są odpowiednio zintegrowane i wspierają płynny przepływ danych między działami.
 • Analiza poziomu zabezpieczeń danych i infrastruktury IT przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 • Kultura organizacyjna: Badanie akceptacji cyfryzacji wśród pracowników i zarządu, poziomu innowacyjności i gotowości do zmiany.

Zakres ten jest przykładowy, ale dobrze ilustruje, co powinno być fundamentem dalszego planowania. Dodatkowo można opcjonalnie wziąć pod uwagę benchmarking, czyli porównanie firmy do innych podmiotów w branży lub na rynku, aby zrozumieć, jakie są standardy i najlepsze praktyki w danym obszarze cyfryzacji/robotyzacji.

Opracowana na tej podstawie mapa rozwoju cyfrowego uporządkuję plany dalszego rozwoju. Określeni ona kluczowe obszary, które wymagają priorytetowego wdrożenia cyfrowych rozwiązań, aby przyniosły największe korzyści i przyspieszyły wzrost firmy. Wskaże wybór odpowiednich technologii (w tym narzędzi, aplikacji i systemów) oraz określi koszty inwestycji związanych z cyfryzacją. Dodatkowo może ona zawierać również inne komponenty jak np. harmonogram wprowadzania cyfrowych rozwiązań czy plan zarządzania zmianą, aby pracownicy mogli zaakceptować i efektywnie wdrożyć nowe technologie.

Podsumowanie

Pomimo wielu wyzwań i obaw, wiele firm decyduje się na cyfryzację i automatyzację ze względu na zwiększenie efektywności, poprawę jakości usług, optymalizację procesów czy zwiększenie konkurencyjności na rynku. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie planowanie i zarządzanie wdrożeniem, a także wsparcie i zaangażowanie pracowników w procesie zmiany. Impulsem to wdrożenia innowacji mogą być dodatkowo unijne fundusze lub ulgi podatkowe (np. ulga na robotyzacje). 

Wybierając partnerów do pierwszych wdrożeń śmiało stawiać na firmy godne zaufania jak np. Inovatica AGV, której autonomiczne wózki widłowe zostały wielokrotnie nagrodzone, a jedno z najnowszych wdrożeń zrealizowano dla grupy Raben. Autonomiczne pojazdy Inovatica AGV mogą być elementem zarówno wniosków o unijną dotację jak i przedmiotem ulgi na robotyzację. 

Kontakt z zespołem ekspertów Inovatica AGV

Skontaktuj się z nami. Otrzymasz dodatkowe materiały na temat robotów transportu wewnętrznego i sprawdzimy czy robotyzacja Twojej firmy może być tańsza z zewnętrznym wsparciem.

www.agv.inovatica.pl

agv@inovatica.com

tel. +48 42 209 18 90

Data publikacji: 10 sierpnia 2023