Do ITM zostało tylko

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

NCBR

Przestaje już być zaskakujący fakt, że firmy dyskutują i wdrażają aplikacje sztucznej inteligencji (AI) w coraz większej liczbie, a tempo to będzie tylko rosło. Według ankiety Gartnera przeprowadzonej wśród ponad 3000 dyrektorów w 89 krajach, wdrożenie sztucznej inteligencji wzrosło o 270 % w ciągu ostatnich czterech lat, a tylko w ubiegłym roku o 37 %. Według niektórych szacunków rynek sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw będzie wart 6,14 mld USD do 2022 r. 

Percepcja ruchu z czujników — takich jak kamery, mikrofony i sygnał bezprzewodowy — jest wykorzystywana do gromadzenia i analizowania danych w celu oceny procesów i bezpieczeństwa. Ostatecznie celem AI w aplikacjach do sterowania ruchem jest wykorzystanie zasobów ludzkich wraz z urządzeniami AI w celu zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów poprzez usprawnienie procesów. 

Ruch i manipulacja robotami 

Sztuczna inteligencja usprawnia zadania ruchu robota, dzieląc poszczególne ruchy stawów na prymitywne ruchy lub sekwencje ruchu. Zaawansowane ramiona robotów udoskonaliły wykrywanie nietypowego położenia, tarcia i poślizgu przekładni. Na przykład, gdy silniki i napędy znajdują się pod kontrolą wyższego poziomu, sztuczna inteligencja może reagować i manipulować nietypowymi zmianami w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że producenci OEM korzystający ze sztucznej inteligencji będą mogli dostrzegać i wprowadzać zmiany w urządzeniach, aby zapewnić większy moment obrotowy, większy prąd i więcej informacji zwrotnych. 

Zbieranie informacji w celu podejmowania lepszych decyzji 

Udoskonalając aplikacje do sterowania ruchem, sztuczna inteligencja pomaga zwiększyć produktywność na trzy kluczowe sposoby: 

1.Zbieranie danych 

Oznacza to po prostu, że sztuczna inteligencja zapisuje przydatne dane w pamięci. W miarę jak firmy migrują na oparte na oprogramowaniu kontrolery ruchu, sztuczna inteligencja monitoruje moc wyjściową napędu, błędy, ale też średnią energię.

  1. Analiza danych 

Sztuczna inteligencja może również analizować i przewidywać zmiany w zachowaniu maszyny w porównaniu z jej własnym zachowaniem w przeszłości, co nie jest jednorazowym wynikiem. Sztuczna inteligencja może analizować łożysko obrotowe, aby przewidzieć przyszłe nieprawidłowe zachowanie. Korzystając z procedur matematycznych, sztuczna inteligencja może przewidzieć, kiedy łożysko obrotowe może ulec awarii. 

  1. Przesyłanie danych 

Sterowanie ruchem w oparciu o sztuczną inteligencję pomaga syntetyzować dane w celu zgłaszania ich kierownikom zakładów i producentom maszyn. Następnie floty maszyn są ze sobą porównywane, aby zidentyfikować wzorce, zbadać procesy produkcyjne, a nawet przemyśleć procedury. 

Przyszłość sztucznej inteligencji w sterowaniu ruchem 

Technologia sterowania ruchem wykorzystująca sztuczną inteligencję usprawnia procesy, co skutkuje większą i lepszą wydajnością maszyny, krótszym czasem wprowadzenia produktu na rynek, lepszą jakością produktu i oszczędnościami poprzez wymianę sprzętu na oprogramowanie, gdy jest to możliwe. Ponieważ technologia AI zwiększa możliwości, wkrótce stanie się normą w fabrykach, które chcą utrzymać swoją przewagę konkurencyjną.