Partnerzy Edukacyjni

Partnerem Edukacyjnym na Platformie Robotów DBR77 jest każdy podmiot, który współdziała z DBR77 w realizacji programów edukacyjnych w obszarze robotyzacji, automatyzacji i digitalizacji. Wykorzystując środowisko 3D Studia DBR77 oraz sieć relacji Społeczności DBR77 razem z Partnerami Edukacyjnymi zapewniamy najwyższej klasy edukację zarówno specjalistyczna w obszarem organizacji produkcji i logistyki wewnętrznej jak i managerską. Aby możliwa było wdrożenie wysoko efektywnych digitalnych rozwiązań działania konieczne jest doskonałe rozumienie tych procesów oraz zmian. Właśnie z tego powodu edukacja jest kluczem do sukcesu w trakcie transformacji cyfrowej.

Platforma robotów DBR77 to B2B marketplace, który wpisuje się w najbardziej aktualne trendy digitalizacji zarówno w obszarze tworzenia nowego produktu cyfrowego jak i digitalnego modelu businessowego. Ocenia się, że rynek e-commerce w obszarze transakcji B2B będzie rósł w tempie 25% rok do roku przez kolejne co najmniej 5 lat. Praca zdalna w zakresie projektowania oraz realizacji inwestycji w obszarze produkcji stanie się standardem już niebawem. Oferta DBR77 skierowana do Partnerów Edukacyjnych odpowiada idealnie na tworzące się obecnie zawody oraz sposób pracy.

Platforma robotów DBR77 rozwija obecnie relacje z Partnerami Edukacyjnymi w zakresie:

  • Wykorzystania środowiska 3D Studio DBR77 do zajęć dydaktycznych w zakresie projektowania i analizy procesów produkcyjnych.
  • Wykorzystania środowiska 3D Studia DBR77 do edukacji w zakresie BHP
  • Działań laboratoryjnych w zakresie konstułowania i wdrażana rozwiązań w obszarze Industry 4.0
1.
Nowoczesne oraz elastyczne środowisko symulacji 3D

Studio 3D stanowi absolutnie unikatowe środowisko pozwalające na pełne odwzorowanie realnych warunków produkcyjnych. Dzięki dostępowi na Studia 3D zajęcia wkładowe dla studentów mogą mieć charakter porównywalny z wizytą w zakładzie produkcyjnym.

2.
Laboratorium analizy prac zakładów produkcyjnych

Studio 3D jest pierwszym i jedynym na świecie dostępnym online środowiskiem, w którym możliwe jest odbywanie zajęć laboratoryjnych w formacie warsztatowym. Co ważniejsze nasi Partnerzy nie muszą dokonywać jakichkolwiek nakładów inwestycyjnych aby było to możliwe (brak wydatków w obszarze hardware i software)

3.
Prace domowe oraz zaliczeniowe

Studio 3D jest doskonałym miejscem aby zarówno pojedynczy studenci jak i zespoły przygotowały prezentacje rezultatów konkretnych zadań rozwojowych. Platforma DBR77 przygotowała także możliwość współpracy oraz współtworzenia w obszarze pojedynczego projektu.

4.
Dostęp do szerokiego grona dostawców technologii, klientów oraz firm integracyjnych

osoby, który korzystając ze studia 3D zdecydują się na dalsze rozwijanie swoich kompetencji w Społeczności DBR77 mają szanse na ciekawe programy edukacyjne oraz pozyskanie zleceń bądź oferty prac.

5.
Wsparcie w zakresie budowy społeczności

jednym z głównych elementów misji DBR77 jest budowa społeczności osób zainteresowanych automatyzacją, robotyzacją i digitalizacją. Dzięki DBR77 podmioty na rynku mają podnosić swoje kompetencje zarówno praktyczne jak i teoretyczne.

6.
Społeczność świata robotyzacji

Platforma Robotów DBR77 to dużo więcej niż transakcje. Budujemy społeczność, w której współpraca i rozwój są ważniejsze niż jednostkowe transakcje. Z nami partnerzy budują długoterminową relację.