Ulga

Z nieukrywanym entuzjazmem mamy przyjemność poinformować, że Ministerstwa Finansów oraz Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowują nową ulgę, która ma nakierować polski przemysł w kierunku wdrożenia rewolucyjnych zmian, zbiorczo określanych mianem Przemysłu 4.0.

Istotą tej ulgi jest dwukrotne odliczenie raz poniesionych wydatków. Podstawowe założenia przewidują, że przedsiębiorstwa decydujące się na wdrożenie innowacji związanych z robotyzacją będą mogły dokonać dodatkowego odliczenia wydatków (zwanych kosztami kwalifikowanymi) poniesionych m.in. na:

  • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
  • zakupu oprogramowania,
  • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
  • wydatków integracyjnych urządzenia produkcyjne, czujniki oraz urządzenia AR i VR używane do projektowania i produkcji,
  • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Wbrew pozorom, ulga na robotyzację nie będzie dedykowana jedynie przedsiębiorstwom produkcyjnym. Co do zasady każdy podmiot gospodarczy  będzie mógł skorzystać z nowych rozwiązań, niezależnie od branży w której funkcjonuje (na równi płatnicy CIT i PIT, podmioty małe oraz duże).

Co istotne, koszty robotyzacji będą możliwe do odliczenia już w trakcie roku, zaś w momencie składania zeznania rocznego podatnicy będą uprawnieni do dokonania dodatkowego odpisu. Pierwotne założenia przewidują, że ulga będzie funkcjonować w obrocie prawnym przez okres pięciu lat, tj. do końca 2025 roku. To ważna informacja będąca sygnałem, aby nie rozpatrywać robotyzacji przedsiębiorstwa i automatyzacji procesów w kategoriach odległej przyszłości.

Główne korzyści z wprowadzenia rozwiązań automatyzujących przedsiębiorstwo przy użyciu robotów to m.in.:

  • zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów produkcji,
  • poprawa jakości oferowanych produktów i usług,
  • wzrost rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W każdej chwili można spodziewać się publikacji projektu nowych przepisów, które pozwolą nam przedstawić Państwu szerszy kontekst rozwiązań mających zrewolucjonizować polskie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu już teraz – nasz zespół ekspertów pozwoli Państwu przygotować się na wdrożenie nowych rozwiązań, które przyniosą za sobą maksymalną wydajność przy jednocześnie najniższych możliwych nakładach finansowych. Wspomniana powyżej ulga na robotyzację będzie jedynie jednym z narzędzi, które udoskonalą produkcję Państwa przedsiębiorstwa.

Zespół DB77 oferuje kompleksową obsługę w zakresie obejmującym zarówno kwestie prawne (w tym podatkowe), jak i aspekty technologiczne.

ŻRÓDŁA: