Pilotaż - Przemysł 4.0

MAPA DROGOWA DIGITALIZACJI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł.

 

Zastanawiasz się, jak zdobyć dotację na cyfryzację i przygotować plan wdrożenia?

Napisz do nas
Question

Dla kogo?

MŚP prowadzące działalność produkcyjną

Money

Kwota wsparcia

Do 800 000 zł

Hand

Wkład własny

Min. 15%

Timetable

Termin

Od 15 do 30 czerwca 2021 r.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Na co można otrzymać dotację:

Usługi opracowania planu cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji (mapy drogowej); usługi doradcze dot. wdrożenia ww. planu; zakup maszyn i urządzeń oraz licencji i oprogramowania wpisujących się w obszary działań: Big Data oraz działania związane z analizą danych; roboty przemysłowe, przemysłowy Internet rzeczy, integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain, druk addytywny (druk 3D).

Więcej informacji na stronie PARP

*koszty poniesione przed złożeniem wniosku związane z przygotowaniem przez przedsiębiorcę „mapy drogowej” będą mogły zostać zrefundowane do wysokości 100 tys. zł z środków grantu.

Parp Grupa Pfr Logo Rgb Duze

Nasz zespół

Piotr Wiśniewski

piotr.wisniewski@db77.pl

Nina Różańska

nina.rozanska@db77.pl

Paweł Kalińśki

pawel.kalinski@db77.pl