Akademia
Opis projektu Akademii DBR77

Platforma DBR77 zrzesza specjalistów z różnych branż oraz różnych specjalizacji, gotowych dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Ich kwalifikacje oraz umiejętności stanowią unikatową wartość edukacyjną dla wszystkich młodych przedsiębiorców, managerów oraz ekspertów. Mając na uwadze, że jednym z głównych sposobów przyspieszania robotyzacji jest edukacja, Platforma Robotów DBR77 podjęła się realizacji praktycznego programu edukacyjnego pod nazwą #AkademiaDBR77. Program ten realizowany jest przy bliskiej współpracy Partnerów platformy oraz wybitnych ekspertów i praktyków.

Wiedza
Po ukończeniu Akademii DBR77 będziesz wyposażony w wiedzę w zakresie:
  • Organizacji linii produkcyjnych oraz analizy ich efektywności
  • Podstaw konstruowania stanowisk zrobotyzowanych
  • Podstaw filozofii Lean oraz poprawy efektywności produkcji
  • Podstaw metodyki zarządzania projektami
  • Podstaw analizy finansowej oraz analizy opłacalności inwestycji
  • Podstaw prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej
  • Projektowania w środowisku 3D
Akademia
Sposób organizacji Akademii
Wszystkie zadania prowadzone są w wirtualnym Studiu 3D DBR77.
Akademia to 10 spotkań realizowanych w formule zdalnej, w okresie 3 następujących po sobie miesięcy.
Zajęcia składają się z części wykładowej oraz ćwiczeń i odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin zegarowych.
Wszystkie praktyczne zadania realizowane są w wirtualnym Studio 3D DBR77, w języku polskim.
Akademia to 10 zająć realizowanych w okresie 3 następujących po sobie miesięcy.
Udział w Akademii jest nieodpłatny.
Akademia
Sposób organizacji Akademii
Zapisy
Zapraszamy do kolejnych zapisów
  • Zajęcia kolejnej edycji Akademii rozpoczną się 15 listopada 2021 roku.
  • Organizator podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do projektu Akadami DBR77 po zamknięciu listy zgłoszeniowej oraz w okresie 7 dniu od zakończenia terminu zbierania aplikacji.
  • Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 października 2021 na adres zgodnie z formularzem.
Uwaga: Akademia DBR77 realizowana jest w postaci cyklów webinariów i z racji tego nie podlega rejestracji jako podmiot świadczący usługi edukacyjne.